Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

sniezka
5915 b500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viavolldost volldost
sniezka
Reposted fromgruetze gruetze viabananowo bananowo
Sponsored post
soup-sponsored
sniezka
2855 62d5 500
Reposted frombiru biru
sniezka
9797 9a75
Reposted fromloverdose loverdose viaallay allay
sniezka
Ta miłość jest bezinteresowna: Teresa niczego nie chce od Karenina. Nie domaga się od niego nawet miłości. Nigdy nie zadawała sobie pytań, które dręczą ludzkie pary: czy mnie kocha? Czy kochał kogoś bardziej niż mnie? Czy kocha mnie bardziej, niż ja kocham jego? Możliwe, że te wszystkie pytania, które domagają się potwierdzenia miłości, które ją mierzą, badają, przesłuchują, również niszczą ją w zarodku. Możliwe, że nie jesteśmy w stanie kochać właśnie dlatego, że pragniemy być kochani, to jest dlatego, że domagamy się czegoś od tego drugiego (miłości), zamiast przystępować do niego bez żadnych wymagań i pragnąć wyłącznie jego obecności. I jeszcze coś: Teresa przyjęła Karenina takiego, jakim był, nie chciała go zmieniać na swoje podobieństwo, nie chciała zabierać mu samego siebie, nie była zazdrosna o jego tajemne uczucia. Wychowywała go nie dlatego, że chciała go przetworzyć (jak mąż chce przetworzyć swą żonę, a żona męża), ale tylko po to, aby, nauczyć go elementarnego języka, który im umożliwiał wzajemne porozumienie i wspólne życie.
— M Kundera / "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromciarka ciarka viaMistaakees Mistaakees
0903 84c3

castiel-is-a-bluebird:

niknak79:

Andre is not a happy camper

You tell them, Andre

Reposted fromchokechainralf chokechainralf viaretjiv retjiv

July 09 2015

sniezka
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
sniezka
"Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho."  
— Richard Paul Evans - "Kolory tamtego lata"
sniezka
3582 d654
Reposted fromryfik ryfik viaLium Lium
sniezka
9818 cdff 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 vianeti neti
3819 6a5f

oct4ve:

donedogeit:

kitty so soft the bubbles don’t even pop

OH MY GOD

Reposted fromShadowgirl230 Shadowgirl230 vianeti neti

July 08 2015

sniezka
awesome frontflip! :D
Reposted fromrickymp rickymp viaoll oll
sniezka
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viaoll oll
sniezka
9110 e32f
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoll oll
sniezka
6949 ba38 500
Reposted fromscorpix scorpix viaoll oll
sniezka
9270 a601
Reposted fromosaki osaki viaoll oll
sniezka
1041 6ac5
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
sniezka
7969 e71c
Reposted fromverdantforce verdantforce viaoll oll
sniezka
sniezka
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...