Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

sniezka
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
8907 a3b4 500

smerchfanatic:

robfordthemusical:

Remember the time it was so hot in halifax that the lampposts melted because I completely forgot to post about it when I was actually in halifax so here it is 2 weeks late

Dali would be proud

Sponsored post
soup-sponsored
sniezka
sniezka
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
sniezka
5929 fc3c
Reposted fromJaenelle Jaenelle vianeti neti
sniezka
0355 8986 500
Reposted fromswissfondue swissfondue vianeti neti

gueraxloca:

awesome-picz:

Awkward Everyday Lives Of Animals By Simpsons Illustrator Liz Climo

That fucking dress is back

sniezka
6920 0d16
na bank anoreksja.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viaNeit Neit
sniezka
8031 c335
Tea calendar.
Reposted fromelentarie elentarie viaMoooni Moooni
sniezka
sniezka
7662 2791 500

this is so amazing look at how the fingertips are changing

Reposted fromblutprinzessin blutprinzessin viaNeit Neit
sniezka
8167 087c 500
Reposted fromfoods foods viaZurui Zurui
sniezka
1158 7402
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viaZurui Zurui
sniezka
5253 bdab 500
Reposted fromsewinglover sewinglover viaZurui Zurui

July 03 2015

sniezka
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
sniezka
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaromantycznosc romantycznosc
sniezka
sniezka
3345 ee9e 500
Reposted fromGtG GtG vialordhelmofon lordhelmofon
sniezka
6805 99ba 500
Reposted frombisexual bisexual vialordhelmofon lordhelmofon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...